რეგისტრაცია

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის სრული კურსი 230 საათი ღირებულება 1490 ლარი

577 27 47 47

safetycenter@gtu.ge

ქ.თბილისი კოსტავას ქ. 68

    განათლება:

    მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა:

    გადახდის ფორმა: